Endodoncie

Endodoncie

   Bezbolestné ošetření kořenových kanálků pod operačním mikroskopem. Zbavuje bolesti zubu a předchází případným komplikacím, které mohou končit až extrakcí.

    Kořenová léčba v indikována při nevratném poškození pulpy = „nervu“ zubu. Toto poškození v naprosté většině způsobí bakterie, které k pulpě proniknou zubním kazem. Infekce postupuje pak dále kořenovými kanálky směrem ke hrotu kořene, kde vyvolává zánět v okolní kosti. Cílem léčby je odstranění infekčního obsahu a zbytků tkání („nervu“) ze systému kořenových kanálků zubu a hermetické zaplnění těchto kanálků tak, aby se zabránilo novému vstupu infekce.

    V průběhu této léčby používáme moderní anestetika, která umožňují provádění tohoto zákroku bezbolestně. Využíváme nejmodernější přístroje a postupy, které s sebou přináší poměrně vysoké náklady, ovšem podstatně zvyšují naději na záchranu zubu. Ztráta zubu s sebou přináší nutnost jeho náhrady. Náklady na zhotovení můstku nebo zavedení implantátu převyšují cenu kořenové léčby.

Ošetření je prováděno pod operačním mikroskopem

  • co lépe vidíme, můžeme lépe ošetřit – operační mikroskop je přístroj, který umožňuje výrazně zvětšený pohled do hloubky kořenových kanálků.

  • V mnoha případech není při kořenové léčbě (zvláště u postranních zubů) jednoduché objevit všechny kořenové kanálky, které ne zřídka mají průměr menší než 0,1 mm. Jejich zjištění a odstranění infekčního obsahu z jejich lumen je podmínkou dlouhodobého úspěchu ošetření. Operační mikroskop podstatně zvyšuje přesnost práce, a tím i zlepšuje výsledky ošetření.

< zpět na přehled

Máte otázku?


Human Validation   

Aktuálně

Doporučení pro pacienty

12.2 2023

Vzhledem k brzkému odchodu lékaře do důchodu žádáme pacienty, aby si hledali náhradu. číst více

zobrazit všechny aktuality